เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ POS จากต่างประเทศ มีประสบการณ์ในธุรกิจ POS กว่า 20 ปี 

ข้อมูล POSสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์